EFS
R&P
EU

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


SYLWETKI TRENERÓW


dr Marcin Jamroży

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Ekonomiki Przedsiębiorstwa na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Autor i współautor licznych publikacji, w szczególności w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego. W roku 2009 wyróżniony w rankingu „Gazety Prawnej” jako jeden z najlepszych doradców podatkowych w kategorii "międzynarodowe prawo podatkowe" i „optymalizacje podatkowe”. Gości w programach poświeconych tematyce biznesowej w TVN24 Biznes i Świat. Z Rödl & Partner związany od 1997r. Specjalizuje się w obsłudze transakcyjnej przedsiębiorstw międzynarodowych. Uczestniczył w wielu projektach dotyczących restrukturyzacji działalności gospodarczej, tworzenia polityki cen transferowych, czy też optymalizacji podatkowej.

Łukasz Krasoń-Becker, LL.M.

adwokat niemiecki (Rechtsanwalt), absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Kraju Saary w Saarbrücken (Niemcy) oraz studiów podyplomowych z Europejskiego Prawa Gospodarczego. Specjalizuje się w doradztwie prawnym – świadczonym w Polsce i w Niemczech – w zakresie prawa spółek, prawa handlowego i szeroko rozumianego prawa gospodarczego. Jest wykładowcą na polskich i niemieckich uczelniach oraz doktorantem na Uniwersytecie Kraju Saary w dziedzinie polskich i niemieckich umów dystrybucyjnych. Prowadził szkolenia z zakresu niemieckiego prawa gospodarczego, cywilnego i karnego m. in. dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz dla Ministerstwa Sprawiedliwości.

Michał Fibich

biegły rewident, absolwent ekonomii na wydziale ekonomiczno-socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2005 roku pracownik działu audytu w warszawskim oddziale kancelarii Rödl & Partner. Obecnie na stanowisku kierownika zespołu. Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych wg przepisów krajowych, jak również w sporządzaniu i badaniu pakietów konsolidacyjnych sporządzanych zgodnie z niemieckim prawem bilansowym (HGB) oraz MSR/MSSF. Uczestnik wielu szkoleń w zakresie niemieckiego i międzynarodowego prawa bilansowego prowadzonych przez Rödl & Partner zarówno w Polsce jak i w Niemczech.

Dorota Białas

doradca podatkowy, absolwentka studiów magisterskich na kierunku Finanse i Bankowość oraz studiów podyplomowych z zakresu doradztwa podatkowego i zarządzania podatkami realizowanych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Manager w dziale prawno-podatkowym we wrocławskim oddziale kancelarii Rödl & Partner. Jej doświadczenie zawodowe jest ściśle związane z doradztwem podatkowym. Reprezentuje podatników przed organami skarbowymi i sądami administracyjnymi, zajmuje się bieżącym doradztwem podatkowym, bierze udział w przeglądach podatkowych oraz uczestniczy przy organizacji szkoleń.

Piotr Mrowiec, LL.M.

radca prawny, Associate Partner, związany z Rödl & Partner od 2005 r. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Specjalizuje się w kompleksowym doradztwie prawnym dla przedsiębiorstw oraz obsłudze inwestorów z sektora energetyki odnawialnej. Posługuje się językami niemieckim i angielskim. Lubi gotować i grać w squasha.

Magdalena Piszczek

biegły rewident, Associate Partner w dziale audytu, związana z Rödl & Partner od 2004 r. Kieruje działem audytu we Wrocławiu. Absolwentka finansów i bankowości na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Specjalizuje się w badaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych według polskich (ustawa o rachunkowości) i niemieckich (HGB) przepisów o rachunkowości, w przeprowadzaniu finansowych Due Dilligence oraz przekształcaniu sprawozdań finansowych sporządzonych wg przepisów polskich na sprawozdania finansowe zgodne z HGB i MSSF/MSR. Posługuje się językami niemieckim i angielskim. Jej zainteresowania to historia starsza i najnowsza wypraw w Himalaje i biografie himalaistów. Lubi podróże i aktywnie uprawia sport (zwłaszcza snooker).

Marcin Kapera

biegły rewident/ Associate Partner we Wrocławskim oddziale Roedl Audit Sp. z o.o., absolwent Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, z Roedl Audit Sp. z o.o. związany od 2004 roku, obecnie kierujący pracą działu audytu we Wrocławiu, posiada wieloletnią praktykę w badaniu sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, projektów due diligence, sporządzania oraz badania pakietów konsolidacyjnych wg zasad MSR/MSSF oraz niemieckiego prawa handlowego (HGB). Specjalizuje się w tematyce niemieckiego prawa handlowego (HGB) i bilansowego, z szczególnym uwzględnieniem zagadnień przekształcania sprawozdań finansowych z przepisów lokalnych na przepisy niemieckiego prawa handlowego (HGB).

Michał Prokop, LL.M.

adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego przy UW, magister prawa niemieckiego (LL.M) Reńskiego Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn. Starszy prawnik w dziale prawno-podatkowym w warszawskim oddziale kancelarii Rödl & Partner. Jego sześcioletnie doświadczenie zawodowe jest ściśle związane z doradztwem w zakresie polskiego, jak również niemieckiego, prawa pracy. Reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi, zajmuje się bieżącym doradztwem prawnym, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów prawa pracy oraz uczestniczy w organizacji szkoleń.

dr Justyna Kurek

adiunkt w Katedrze Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz adwokat, członkini Izby Adwokackiej w Warszawie. Wykładowca w dziedzinie prawa nowych technologii, handlu elektronicznego, ochrony danych osobowych oraz prawa reklamy w Internecie. Wieloletni pracownik centralnych organów administracji – Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Autorka licznych publikacji m.in. dotyczących ochrony przed spamem w komunikacji elektronicznej, dostępu do prawa drogą elektroniczną i ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.

Bartłomiej Kowalik

aplikant w postępowaniu do uzyskania tytułu biegłego rewidenta, absolwent rachunkowości i finansów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent kierunku Informatyka i Ekonometria Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Kierownik projektu w dziale audytu w warszawskim oddziale kancelarii Rödl & Partner. Posiada ponad pięcioletnie doświadczenie zawodowe związane z badaniem sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz badania pakietów konsolidacyjnych wg zasad MSR/MSSF.

Skład trenerów dla danego modułu może ulec zmianie.