EFS
R&P
EU

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Realizacja projektu została zakończona.

Wymagane pola oznaczono gwiazdką (*)


Dane uczestnika

   
Nazwisko*
Imię*
PESEL*
Ulica*
Nr domu*
Nr lokalu
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Województwo*
E-Mail*
Telefon kontaktowy*
Wykształcenie*

Dane pracodawcy

   
Pełna nazwa*
Ulica*
Nr domu*
Nr lokalu
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Województwo*
Numer NIP*
Numer REGON*
Osoba reprezentująca*
E-Mail*
Telefon służbowy*
Branża*
Wielkość przedsiębiorstwa*
Samozatrudnienie*

Moduł szkoleniowy*
Poziom znajomości języka niemieckiego*
Proszę o zapewnienie noclegu
Źródło informacji o organizowanych szkoleniach*
 

Niniejszym oświadczam, że informacje zawarte w formularzu są zgodne z prawdą. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne.

Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją przetwarzania danych osobowych i kontaktowych do celów związanych ze szkoleniami jak również promocją usług spółek grupy Rödl & Partner.

resetuj Przepisz tekst z obrazka