EFS
R&P
EU

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Pozostałe dokumenty:


Udział w bezpłatnych szkoleniach jest niepowtarzalną okazją do podniesienia kwalifikacji, a tym samym zwiększenia swojej atrakcyjności na rynku pracy oraz przyczynienia się do rozwoju działalności firm, w których zatrudnieni są uczestnicy.